Giới thiệu xưởng Nhà gỗ - Đồ thờ Tiến Hiền
Nội thất nhà gỗ, nhà thờ họ Nguyễn Gia
Nội thất nhà gỗ, nhà thờ họ Nguyễn Gia đoạn 2
 
Nhà gỗ - Đồ Thờ Tiến Hiền
Lời tựa
"Tinh hoa làng nghề việt nam"

Nguyễn Khắc Tiến sinh ra trong một làng nghề làm nhà gỗ và đồ gỗ truyền thống lâu lăm. Được kế thừa và nối nghiệp cha ông, xưởng Nhà Gỗ- Đồ Thờ Tiến Hiền nay đã có rất nhiều sản phẩm được đặt ở những công trình văn hóa, nhà thờ họ, nhà ở, nhà gỗ dân gian ở rất nhiều nơi trong khắp các tỉnh Miền Bắc.
Sản phẩm qua nhiều năm tháng của chúng tôi được chụp lại và nghi hình lại đều là những sản phẩm chụp ảnh thực tế giới thiệu với các bạn
Chi tiết
Sản phẩm nổi bật
Làng mộc cổ truyền Chàng Sơn qua giới thiệu của xưởng Nhà gỗ Đồ thờ Tiến...